Tuesday, June 30, 2009


TAJUK AMALI: MESIN PEMOTONG RUMPUT

OBJEKTIF:

1) Mengenali komponen-komponen utama , bentangan binaan am dan prinsip kerja BRUSH
CUTTER

2) Membuat pelarasan, penyelenggaraan dan baik pulih peralatan tersebut
3) Melakukan operasi ladang dan pengesatan.
4) Mengetahui ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada alatan dan penggunaannya

TEORI
Brush cutter adalah pemotong rumput jenis sandang yang ringan dan mudah dibawa kerana ianya ringan. Mesin ini menggunakan kuasa enjin petrol dua lejang 2-3 kuasa kuda. Mesin ini terdiri daripada safety guard, main pipe, andel,clutch case, enjin petrol dan blade.

Mesin ini sesuai digunakan di kawasan berserun dan ditepi jalanraya. Ia dapat menghasilkan pusingan pemotongan maksima 7000 rpm. Pemacunya terdiri daripada flexible dalam masa 12 jam/ha oleh seorang pekerja sahaja.

PERALATAN
1. Brush Cutter
2. Minyak petrol dan pelincir
3. Peralatan bengkel (tools set)

LANGKAH KERJA

1. Teliti dan kenal pasti komponen-komponen penting pada brush cutter yang disediakan

2. Penerangan dan demonstrasi alatan ini selama 15 minit. Fahami bentangan perinsip kerja alatan ini.

3. Bahanapi yang dimasukkan ke dalam tangki hendaklah dicampurkan dengan minyak pelincir dengan kadar 20:1. Bahan api petrol hendaklah disaring terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tangki. Tutup tangki bahan ap dengan kemas.

4. Pastikan tali sandang adalah kemas dan dihalakan pemegangnya kehadapan.

5. Buka injap tangki bahan api, tutup sedikit injap cekik jika injin masih sejuk, bukakan sepenhnya injap cekik, rentap tali pengengkol dengan tangan, setelah diengkol bukakan injap cekik sepenuhnya dan tutup injap pendikt supaya pergerakan enjin menjadi sekata.

6. Kendalikan alat tersebut dengan betul dan buat pelarasan bagi mendapatkan keadaan pemotongan yang sempurna. Oleh kerana blede berputar ikut jam, buat pemotongan rumput dari kanan ke sebelah kiri.

7. Setelah selesai operasi memotong rumput lakukan pemeriksaan dan pelinciran kepada komponen-komponen berikut:

i. Driver shaft
ii. Flexible shaft
iii. Throttle cable dan stop cord
iv. Throttle lever dan stop button
v. Andel
vi. Safety cover dan blade

KEPUTUSAN

1 Nama dan model Mesin pemotong rumput (The professional Backpack model for pruning, limbing and cutting Gullies and Inclines)
2 Dimensi Alatan Panjang(cm)
Tinggi (cm)
Jenis Blade Nylon blade
Jenis clutch


3 Lebar pemotongan(cm)
Tinggi pemotongan (cm)
Jarak Perjalanan (cm)
Masa (minit)
Keupayaan kerja (hektar/jam)

No comments:

Post a Comment